taules i tamborets


 


taula de taulons d'obra

tamboret/tauleta fet a partir de travessers de palés.


biga antiga + vidre

taulons d'obra restaurats.
Tamborets fets a partir de taulons d'obre reutilitzats
Barra i tamborets de taulons d'obra.

Detall encaixos.

Tauletes de nit fetes amb taulons d'obra.Taula i cadira a conjunt realitzades amb fusta de palers.

Taula i cadira a conjunt realitzades amb fusta de palers.

Tauletes de nit de fusta 100% reciclada.Taules de la cafeteria Ànima, a l'Hotel Tres Sants de Ciutadella fetes a partir de fustes reutilitzades amb un acabat envellit.