mobiliari
 Moble fet a partir d'una vidriera i fustes reutilitzades.